ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Magdalena Tarkowska
adiunkt
Katedra Urologii

e-mail: m.tarkowska@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-1006-1195

Terminy konsultacji:
Konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu drogą e-mailową: m.tarkowska@cm.umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy