ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Agata Żaroń
adiunkt
Katedra Ekonomiki Zdrowia

e-mail: agata.zaron@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-0264-4833

Zobacz profil w Bazie Wiedzy