ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

mgr Łukasz Saletnik
asystent
Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

e-mail: l.saletnik@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-7847-4351

Terminy konsultacji:
Konsultacje odbywają się w czwartki od godziny 13.15 do 15.15

Zobacz profil w Bazie Wiedzy