ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Małgorzata Szady-Grad
adiunkt
Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego

e-mail: szadygrad@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-4336-2311

Zainteresowania:
Badania dzieci i młodzieży w kierunku zaburzeń metabolicznych. Analiza składu masy ciała, pomiar densytometryczny kości, analiza składu mineralnego organizmu przy użyciu absorpcyjnej spektrometrii atomowej, ocena żywienia.

Terminy konsultacji:
Wtorek 10.00-12.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy