ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

mgr Iwona Miklasz
specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Neuropsychologii Klinicznej

tel.: +48 52 585 3702
e-mail: iwona.miklasz@cm.umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy