ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Joanna Banach
adiunkt
Katedra Kardiologii i Farmakologii Klinicznej

tel.: +48 52 365 55 53
e-mail: jbanach@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-2193-637X

Zobacz profil w Bazie Wiedzy