ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. Małgorzata Krajnik
profesor
Katedra Opieki Paliatywnej

tel.: +48 52 585 3461
e-mail: malgorzata.krajnik@cm.umk.pl
www: https://www.wnoz.cm.umk.pl/kizop/
ORCID: 0000-0001-9473-6163

Zobacz profil w Bazie Wiedzy