Katedra Opieki Paliatywnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-34-61

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Katedra Opieki Paliatywnej

dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Małgorzata Krajnik

Tematyka badawcza:

  1. Analiza scenariuszy umierania w chorobach ograniczających życie
  2. Wykorzystanie układów opioidowych w leczeniu bólu, duszności i kaszlu
  3. Monitorowanie kaszlu przy użyciu analizatorów całodobowych
  4. Holistyczna ocena chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową objętych opieką paliatywną
  5. Dylematy etyczne końca życia
  6. Układy opioidowe w sercu i układzie oddechowym człowieka
  7. Opieka paliatywna u pacjentów z niewydolnością serca.
  8. Zintegrowana opieka nad chorymi z zaawansowanym POChP.