Katedra Opieki Paliatywnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-34-62

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Działalność dydaktyczna

Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej kształci studentów z zakresu medycyny paliatywnej i opieki paliatywnej na kierunkach:

  • Lekarski, studia polskojęzyczne i anglojęzyczne – 5 rok (przedmiot „Medycyna paliatywna”)
  • Lekarski, studia polskojęzyczne i anglojęzyczne – 1 rok (przedmiot „Medycyna wobec końca życia”)
  • Pielęgniarstwo, studia stacjonarne, 1 stopnia, 3 rok (przedmiot „Opieka paliatywna”)
  • Położnictwo, studia stacjonarne i niestacjonarne, 2 stopnia, 2 rok (przedmiot „Opieka paliatywna i hospicyjna w ginekologii”)
  • Fizjoterapia, studia stacjonarne i niestacjonarne 1 stopnia, 3 rok (przedmiot „Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej”)
  • Fizjoterapia, studia stacjonarne i niestacjonarne 2 stopnia, 2 rok (przedmiot „Fizjoterapia w warunkach domowych”)
  • Ratownictwo medyczne, studia stacjonarne i niestacjonarne, 1 stopnia, 2 rok (przedmiot „Opieka paliatywna w medycynie ratunkowej”)
  • Elektroradiologia, studia stacjonarne i niestacjonarne, 1 stopnia, 3 rok (przedmiot „Opieka paliatywna”)

Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej organizuje kursy obowiązkowe do realizacji specjalizacji z medycyny paliatywnej z zakresu, diagnostyki i leczenia bólu, zasad leczenia objawów somatycznych w medycynie paliatywnej oraz opieki paliatywnej nad chorymi na choroby nienowotworowe.