Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-34-62

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Informacje dla studentów

Na wszystkich zajęciach dydaktycznych realizowanych w Katedrze i Zakładzie Opieki Paliatywnej
obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych.

KIERUNEK LEKARSKI


PIELĘGNIARSTWO i POŁOŻNICTWO

Realizacja przedmiotu OPIEKA PALIATYWNA – rok akademicki 2017/2018

  1. Kierunek Pielęgniarstwo, studia stacjonarne I stopnia, III rok, V i VI semestr