Katedra Opieki Paliatywnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-34-62

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Informacje dla studentów

Na wszystkich zajęciach dydaktycznych realizowanych w Katedrze Opieki Paliatywnej obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych.

KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA, studia stacjonarne, I stopień, 3 rok

Zaliczenie z przedmiotu „Opieka paliatywna” odbędzie się w dniu 03.02.2020r. o godzinie 9.00, w Katedrze Opieki Paliatywnej, sala 2.003.

KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA, studia niestacjonarne, I stopień, 3 rok

Zaliczenie z przedmiotu „Opieka paliatywna” odbędzie się w dniu 25.01.2020r. (podczas ostatnich zajęć) o godzinie 15.15.

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO, studia stacjonarne, I stopień, 3 rok

Karta realizacji zajęć (324 KB)

SYLABUS (330 KB)

Terminy zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (163 KB)

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Nr 168 ws. zasad postępowania po ekspozycji zawodowej na materiał biologiczny potencjalnie zakaźny w Collegium Medicum UMK  (55 KB)

 

KIERUNEK LEKARSKI

Dawkowanie morfiny i benzodiazepin w leczeniu objawowym duszności u chorych na nowotwory (324 KB)

Wykłady dla V roku kierunku lekarskiego: