Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-34-62

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Informacje dla studentów

Na wszystkich zajęciach dydaktycznych realizowanych w Katedrze i Zakładzie Opieki Paliatywnej
obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych.

KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA

Studenci kierunku elektroradiologia, studia stacjonarne, 1 stopień, 3 rok – zaliczenie poprawkowe z przedmiotu “Opieka paliatywna” odbędzie się 18.02.2019 r. o godz. 8.15 w Katedrze i Zakładzie Opieki Paliatywnej (pok. 2.046 – 2 piętro).

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Studenci 2 roku kierunku lekarskiego:
Na wykład “Duchowość w medycynie”w dniu 10.12.2018 r. (godz. 8.00-9.30) studenci proszeni są o zabranie ze sobą tabletów lub laptopów.

Studenci studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Zdrowiu:
Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej zapraszają studentów studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Zdrowiu na wykłady otwarte z udziałem zaproszonych gości w terminach:
05.12.2018 r. godz. 10.00-17.30 Duchowość w medycynie (prof. Richard Groves, prof. Philip Larkin)
07.12.2018 r. godz. 13.00-18.00 Całościowa opieka nad pacjentem – badania naukowe (prof. Richard Groves, prof. Philip Larkin)
08.12.2018 r. godz. 9.00-18.00 Wykłady otwarte dla uczestników studiów doktoranckich WNoZ podczas konferencji Zimowy Szczyt Medycyny Paliatywnej 2018
Na wyżej wymienione wykłady obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem 52 585-34-61.

Studenci kierunku ratownictwo medyczne, studia stacjonarne, 1 stopień, 2 rok, grupa 1 proszeni są o kontakt z sekretariatem Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej w sprawie zaliczenia przedmiotu “Opieka paliatywna w medycynie ratunkowej”.

KIERUNEK LEKARSKI

Dawkowanie morfiny i benzodiazepin w leczeniu objawowym duszności u chorych na nowotwory (324 KB)

Wykłady dla V roku kierunku lekarskiego: