Katedra Opieki Paliatywnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-34-62

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Pozostałe informacje

Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej zajmuje się również organizowaniem kursów z medycyny paliatywnej dla lekarzy z otwartą specjalizacją z onkologii klinicznej oraz specjalizujących się w zakresie medycyny paliatywnej.

Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej jest siedzibą redakcji kwartalnika „Polska Medycyna Paliatywna” – jedynego w Polsce czasopisma podejmującego problematykę tej dyscypliny medycznej. Wydawana jest również seria książkowa „Postępy medycyny paliatywnej”, której pierwsza część „Duszność w chorobie nowotworowej” ukazała się drukiem w 2003 r.

Dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. UMK od 2013 r. jest Pełnomocnikiem Centrum Komunikacji Klinicznej w Collegium Medicum UMK. Od roku 2015 pełni funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie. Ponadto jest Zastępcą Redaktora Naczelnego kwartalnika „Medycyna Paliatywna w Praktyce”.

Dr n. med. Michał Graczyk z dniem 23 marca 2015 r. został powołany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na pięcioletnią kadencję na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej.