Pracownicy Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-34-62

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej

Kierownik - dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. UMK

lek. Anna Adamczyk
dr Michał Graczyk
mgr Damian Jagielski
dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. UMK
mgr Marta Łabuś-Centek
lek. Agnieszka Nowakowska-Arendt
dr Anna Pyszora