Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-34-62

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Pracownicy Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej

Kierownik - dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. UMK

lek. Anna Adamczyk
mgr Katarzyna Butna
lek. Hanna Gęsińska
dr Michał Graczyk
dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. UMK
mgr Marta Łabuś-Centek
lek. Agnieszka Nowakowska-Arendt
dr Anna Pyszora