Pracownicy Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-34-62

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Pracownicy Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej

Nie można połączyć się z serwerem LDAP. Wprowadzono zły kod jednostki.