Katedra Opieki Paliatywnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-34-62

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Historia jednostki

Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej jako samodzielna jednostka powstała 1 października 2000 roku. Wcześniej (od 1996 r.) Zakład Opieki Paliatywnej stanowił część Katedry Lekarza Rodzinnego Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Pierwszym kierownikiem jednostki był dr n. med. Zbigniew Żylicz (do 2007 r.). Obecnie funkcję kierownika Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej pełni dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. UMK.