Katedra Opieki Paliatywnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-34-62

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Studenckie Koło Naukowe

Przy Katedrze i Zakładzie Opieki Paliatywnej działa Studenckie Koło Naukowe, którego koordynatorem jest dr n. med. Michał Graczyk.
SKN realizuje projekty badawcze z zakresu: postrzegania opieki paliatywnej oraz śmierci przez pacjentów objętych opieką, a także analizuje przyczyny wezwań pogotowia ratunkowego do pacjentów objętych opieką paliatywną.