ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr hab. Marta Podhorecka
adiunkt
Katedra Geriatrii

e-mail: marta.podhorecka@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-1114-0848

Zainteresowania:
•Ocena skuteczności wybranych metod fizjoterapii w usprawnianiu pacjentów geriatrycznych z zaburzeniami równowagi i zwiększonym ryzykiem wystąpienia upadków.
•Możliwości zastosowania fizjoterapii w poprawie jakości życia intymnego.
•Ocena skuteczności wybranych metod fizjoterapii w usprawnianiu pacjentów geriatrycznych z nietrzymaniem moczu.
•Znaczenie aktywności fizycznej w gerontoprofilaktyce.
•Organizacja wsparcia osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu w tym osób starszych.Terminy konsultacji:
poniedziałki 11.00 - 13.00, po uprzednim umówieniu mailowym marta.podhorecka@cm.umk.pl

W sprawach pilnych proszę o kontakt telefoniczny z Katedrą i Kliniką Geriatrii.


Zobacz profil w Bazie Wiedzy