ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

prof.sztuk muzycznych Janusz Stanecki
profesor

tel.: +48 52 321 05 82
e-mail: janusz.stanecki@cm.umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy