ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. Jacek Budzyński
profesor
Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

e-mail: jb112233@cm.umk.pl
www: https://www.wnoz.cm.umk.pl/kchnichw/
ORCID: 0000-0003-3556-5821

Zainteresowania:
interdyscyplinarne aspekty w zakresie chorób wewnętrznych, angiologii, gastroenterologii

Zobacz profil w Bazie Wiedzy