Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel./fax  52 36 55 162, 52 36 55 163

katnacz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

Prof. dr hab. Jacek Budzyński
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Jacek Budzyński

 

Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych rozpoczęła działalność dnia 1 października 2014 r. na mocy Zarządzenia nr 178 Rektora UMK z dnia 23 września 2014 r.