Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel./fax  52 36 55 347
katnacz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Działalność dydaktyczna

Szeroki zakres prowadzonej działalności medycznej, zarówno szpitalnej, jak i ambulatoryjnej, zatrudnienie na etatach szpitalnych wielu specjalistów (angiologów, chirurgów naczyniowych, gastroenterologów, pediatry, kardiologów, diabetologa, analityka medycznego, farmaceuty, biologa molekularnego) oraz dostęp do nowoczesnej aparatury medycznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 (angiografów, ultrasonografów standardowych, dopplerowskich i wewnątrznaczyniowych (IVUS), wielorzędowych tomografów komputerowych, rezonansu magnetycznego, echokardiografów, zestawu do wykonywania testów wysiłkowych, testów marszowych, panendoskopów, kolonoskopów, pH-metru, zestawu do badania pH-impedancji przełykowej) daje Katedrze możliwość przedstawienia wielokierunkowej oferty dydaktycznej.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku dietetyka, fizjoterapia, elektroradiologia, audiofonologia, ratownictwo, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, organizacja opieki nad osobą starszą oraz dla studentów z programu ERASMUS.

Pracownicy Katedry są opiekunami prac licencjackich i magisterskich oraz promotorami i recenzentami w przewodach doktorskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Wydziale Lekarskim CM UMK.

W Katedrze prowadzone jest także szkolenie podyplomowe dla lekarzy i pielęgniarek. W Katedrze studiuje 8 uczestników studiów doktoranckich. Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia staży kierunkowych i specjalizacji dla lekarzy w zakresie: chorób wewnętrznych, kardiologii i angiologii. Od 2009 r. tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych uzyskało w Klinice 24 lekarzy (jedna osoba z wyróżnieniem), czworo lekarzy pozytywnie zakończyło specjalizację w zakresie angiologii oraz czworo w zakresie kardiologii. Klinika prowadzi kursy specjalizacyjne w dziedzinie angiologii akredytowane przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, a także „Kurs dokształcający w zakresie podstaw biomedycznych i analizy ekg” realizowany przez Wydział Nauk o Zdrowiu CM UMK. W jednostce prowadzone są również kursy wykonywania i analizy badania elektrokardiograficznego dla pielęgniarek akredytowane przez Bydgoską Izbę Pielęgniarek i Położnych, kursy: “Badania fizykalne”, a także szkolenia dla pracowników innych oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w ramach ustawicznego doskonalenia zawodowego.