Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel./fax  52 36 55 347
katnacz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Działalność naukowa

Pracownicy Katedry publikują wyniki swoich badań w wysokopunktowanych czasopismach, biorą udział w lokalnych i międzynarodowych projektach badawczych, uczestniczą w licznych konferencjach naukowo- szkoleniowych w kraju i zagranicą, są zapraszani do wygłoszenia wykładów plenarnych. Pracownicy Katedry są także członkami Zarządów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Zarządu Bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, a także Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.


Członkostwo w Towarzystwach Naukowych

  • Dr hab. Maria Kłopocka przez dwie kadencje była przewodniczącą Oddziału Kujawsko- Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, a obecnie pełni funkcję v-ce przewodniczącej Oddziału. Jest także członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii na kadencję 2014-2016.
  • Dr hab. Jacek Budzyński, prof. UMK pełni obecnie funkcję prezesa Oddziału Bydgosko-Toruńskiego Towarzystwa Internistów Polskich na kadencję 2016-2020, przez kilka kadencji był i obecnie jest członkiem zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Jest on również członkiem Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Angiologicznego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
  • Dr n. med. Grażyna Mierzwa jest od wielu lat członkiem Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Zarządu Bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
  • mgr Magdalena Golik – pielęgniarka koordynująca Centrum Endoskopii Zabiegowej jest przedstawicielką Polski w N-ECCO (Nurses-European Crohn and Colitis Organisation).