Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel./fax  52 36 55 347
katnacz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Działalność medyczna

Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych funkcjonuje na bazie Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Jelitowych i Salą Intensywnej Terapii Internistyczno- Kardiologicznej, które mieszczą się na III i IV piętrze budynku głównego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. W jej strukturze funkcjonują także: Poradnia Chorób Serca, Poradnia Chorób Naczyń, Poradnia Chorób i Chirurgii Naczyń, Pracownia Diagnostyki Chorób Serca, Pracownia Diagnostyki Chorób Naczyń, Poradnia Diabetologiczna. Klinika współpracuje z Centrum Endoskopii Zabiegowej z Poradnią Chorób Jelitowych (parter budynku głównego SU nr 2).

Działalność jednostki jest wieloprofilowa i obejmuje zakres chorób wewnętrznych, kardiologii, intensywnej opieki w chorobach wewnętrznych (intensywistyka), gastroenterologii, diabetologii, angiologii oraz chirurgii naczyniowej. Dwie ostatnie dziedziny realizowane są głównie poprzez procedury zabiegowe. Pracownicy Kliniki wykonują zabiegi wewnątrznaczyniowe, chirurgiczne i hybrydowe, zarówno w zakresie tętnic, żył i przetok tętniczo-żylnych (do dializ). Najczęściej wykonywane są zabiegi angioplastyki i stentowania naczyń obwodowych (tętnic szyjnych, kończyn dolnych, górnych, nerkowych, trzewnych), zabiegi rotacyjnej aterektomii ssącej, trombektomii aspiracyjnej i farmakomechanicznej oraz lokalnej fibrynolizy przezcewnikowej. Do obrazowania przepływu krwi wykorzystywane są albo nowoczesne, jodowe środki kontrastowe, dwutlenek węgla (system Angiodroid), albo ultrasonografia, zarówno przezskórna (np. embolizacje tętniaków jatrogennych), jak i wewnątrznaczyniowa (IVUS), co daje możliwość nie tylko kontroli jakości wykonywanych zabiegów, ale także personalizację metod obrazowania.

Oprócz procedur angiologicznych, Klinika świadczy też usługi z szeroko pojętego zakresu chorób wewnętrznych, włączając w to intensywnie rozwijające się dziedziny, takie jak: kardiologia zachowawcza i intensywna opieka w chorobach wewnętrznych, gastroenterologia, choroby jelit i endoskopia. Obok terapii ostrych stanów kardiologicznych i internistycznych, w Klinice prowadzi się diagnostykę i leczenie zaostrzeń wielu innych ostrych i przewlekłych internistycznych zespołów chorobowych. Terapię poszpitalną pacjentów kontynuujemy w ramach poradni przyklinicznych. Intensywnie rozwija diagnostyka i leczenie, w tym biologiczne, pacjentów z chorobami zapalnymi jelit w ramach Centrum Endoskopii Zabiegowej z Poradnią Chorób Jelitowych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela.