Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 36-55-105
katnacz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Pracownicy Katedry Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych


dr hab. Jacek Budzyński, prof. UMK
dr Grażyna Mierzwa
mgr Beata Szukay