Pracownicy Katedry Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel./fax  52 36 55 347
katnacz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Pracownicy Katedry Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

Kierownik - dr hab. Jacek Budzyński, prof. UMK

dr hab. Jacek Budzyński, prof. UMK
mgr Beata Czerniak
dr Grażyna Mierzwa
mgr Beata Szukay