Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 36-55-105
katnacz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Informacje dla studentów

Regulamin zajęć dydaktycznych (486 KB)

Programy zajęć w semestrze zimowym 2018/2019

DIETETYKA stacjonarne I st III r – Choroby zakaźne (288 KB)
DIETETYKA stacjonarne II st I r – Żywienie w szpitalu (278 KB)
DIETETYKA stacjonarne II st II r – Żywienie w sporcie (221 KB)
DIETETYKA niestacjonarne I st III r – Choroby zakaźne (202 KB)
DIETETYKA niestacjonarne II st II r – Żywienie w sporcie (204 KB)

ELEKTRORADIOLOGIA stacjonarne I st II r – Choroby wewnętrzne (190 KB)
ELEKTRORADIOLOGIA niestacjonarne I st II r – Choroby wewnętrzne (189 KB)

FIZJOTERAPIA stacjonarne I st III r – Fizjoterapia kliniczna (204 KB)
FIZJOTERAPIA niestacjonarne I st III r – Fizjoterapia kliniczna (192 KB)

PIELĘGNIARSTWO stacjonarne I st I r – Dietetyka (234 KB)
PIELĘGNIARSTWO stacjonarne I st I r – Parazytologia (295 KB)

POŁOŻNICTWO stacjonarne I st I r – Parazytologia (283 KB)
POŁOŻNICTWO stacjonarne I st II r – Dietetyka (216 KB)

RATOWNICTWO stacjonarne I st II r – Zagrożenie mikrobiologiczne (383 KB)
RATOWNICTWO niestacjonarne I st II r – Zagrożenie mikrobiologiczne (383 KB)