Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel./fax  52 36 55 347
katnacz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Informacje dla studentów

Regulamin zajęć dydaktycznych (263 KB)

Programy zajęć w semestrze zimowym 2019/2020

DIETETYKA niestacjonarne I st. I rok Parazytologia (201 KB)

DIETETYKA niestacjonarne III rok Choroby neurologiczne i układu ruchu (199 KB)

DIETETYKA niestacjonarne Ist. II rok Podstawy profilaktyki żywieniowej (205 KB)

DIETETYKA stacjonarne I st. I rok Parazytologia (299 KB)

DIETETYKA stacjonarne II st. I rok Praktyczne aspekty żywienia dojelitowego (198 KB)

DIETETYKA stacjonarne III rok Choroby neurologiczne i układu ruchu (282 KB)

DIETETYKA stacjonarne Ist. II rok Podstawy profilaktyki żywieniowej (189 KB)

FIZJOTERAPIA niestacjonarne III rok Fizjoterapia kliniczna w chorobach naczyń obwodowych (188 KB)

FIZJOTERAPIA stacjonarne III rok Fizjoterapia kliniczna w chorobach naczyń obwodowych (288 KB)

PIELĘGNIARSTWO niestacjonarne IIst. II rok Intensywna terapia w chorobach wewnętrznych (306 KB)

PIELĘGNIARSTWO niestacjonarne II st. I rok Zaawansowana ocena kliniczna stanu zdrowia pacjenta (301 KB)

PIELĘGNIARSTWO stacjonarne II st. I rok Zaawansowana ocena kliniczna stanu zdrowia pacjenta (268 KB)

PIELĘGNIARSTWO stacjonarne IIst. II rok Intensywna terapia w chorobach wewnętrznych (301 KB)

RATOWNICTWO MEDYCZNE niestacjonarne I rok Parazytologia (268 KB)

RATOWNICTWO MEDYCZNE niestacjonarne III rok Choroby wewnętrzne (301 KB)

RATOWNICTWO MEDYCZNE stacjonarne III rok Choroby wewnętrzne (268 KB)

RATOWNICTWO MEDYCZNE stacjonarne I rok Parazytologia (301 KB)