Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 36-55-105
katnacz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Informacje dla studentów

Regulamin zajęć dydaktycznych (486 KB)

Programy zajęć w semestrze letnim 2018/2019

DIETETYKA studia niestacjonarne I stopnia II r Dietoprofilaktyka (275 KB)

DIETETYKA studia stacjonarne I stoppnia III r Choroby neurologiczne i układu ruchu (347 KB)

PELĘNIARSTWO studia niestacjonarne II stopnia II rok Intensywna terapia (346 KB)

PIELĘGNIARSTWO studia niestacjonarne II stopnia I rok Badania fizykalne (268 KB)

PIELĘGNIARSTWO studia stacjonarne II stopnia I rok Badania fizykalne (275 KB)

PIELĘGNIARSTWO studia stacjonarne II stopnia II rok Intensywna Terapia (277 KB)

PIELĘGNIARSTWO studia staconarne II stopnia II rok Intedyscyplinarne (264 KB)