Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 36-55-105
katnacz@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Informacje dla studentów

Regulamin zajęć dydaktycznych (486 KB)

Programy zajęć w semestrze letnim 2017/2018

 1. DIETETYKA stacjonarne: Żywienie kliniczne: choroby układu ruchu i neurologiczne (566 KB)
 2. DIETETYKA niestacjonarne: Podstawy profilaktyki żywieniowej (473 KB)
 3. DIETETYKA stacjonarne: Podstawy profilaktyki żywieniowej (479 KB)
 4. PIELĘGNIARSTWO niestacjonarne: Badania fizykalne w zaawansowanej praktyce pielęgniarskiej (475 KB)
 5. PIELĘGNIARSTWO niestacjonarne II st. I rok: Terapia produktami leczniczymi i środkami specjalnego przeznaczenia (645 KB)
 6. PIELĘGNIARSTWO niestacjonarne II st. II rok: Badania fizykalne w zaawansowanej praktyce pielęgniarskiej (346 KB)
 7. PIELĘGNIARSTWO niestacjonarne II st. II rok: Intensywna terapia w chorobach wewnętrznych (456 KB)
 8. PIELĘGNIARSTWO stacjonarne II st. I rok: Terapia produktami leczniczymi i środkami specjalnego przeznaczenia (646 KB)
 9. PIELĘGNIARSTWO stacjonarne II st. II rok: Badania fizykalne w zaawansowanej praktyce pielęgniarskiej (348 KB)
 10. PIELĘGNIARSTWO stacjonarne II st. II rok: Intensywna terapia w chorobach wewnętrznych (361 KB)
 11. PIELĘGNIARSTWO stacjonarne II st. I rok: Badania fizykalne w zaawansowanej praktyce pielęgniarskiej (482 KB)
 12. POŁOŻNICTWO niestacjonarne: Terapia produktami leczniczymi i środkami specjalnego przeznaczenia (644 KB)
 13. POŁOŻNICTWO stacjonarne: Terapia produktami leczniczymi i środkami specjalnego przeznaczenia (565 KB)