ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Przemysław Zabel
adiunkt
Katedra Badania Narządów Zmysłów

e-mail: przemyslaw.zabel@cm.umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy