ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Małgorzata Gierszewska
adiunkt
Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

tel.: +48 52 585 5903
e-mail: m.gierszewska@cm.umk.pl
www: https://www.wnoz.cm.umk.pl/katpoloz/
ORCID: 0000-0002-4443-8982

Zainteresowania:
1. Położnictwo i pielęgniarstwo położnicze
2. Perinatologia
3. Neonatologia i pielęgniarstwo neonatologiczne
4. Poradnictwo laktacyjne
5. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia


Terminy konsultacji:
W związku z pandemią SARS-CoV-2/COVID-19, kontakt z dr Małgorzatą Gierszewską via e-mail

Zobacz profil w Bazie Wiedzy