ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

mgr Hanna Tabisz
asystent
Katedra Fizjologii Wysiłku Fizycznego i Anatomii Funkcjonalnej

e-mail: hanna.tabisz@cm.umk.pl

koordynator Kierunków: Ratownictwo Medyczne I rok, Dietetyka I rok, Pielęgniarstwo I rok, Sport i Wellness III rok, Nursing I rok; dyżury: środa 8:00-12:00, piątek 8:00-12:00
Zobacz profil w Bazie Wiedzy