ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

mgr Marta Łabuś-Centek
asystent
Katedra Opieki Paliatywnej

e-mail: marta.labus@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-2845-9249

Terminy konsultacji:
poniedziałki, godzina 8:00-9:00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy