ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Karol Ogurkowski
asystent
Katedra Rehabilitacji

e-mail: ogurkowski@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-2626-0340

Koordynator praktyk

Wszelkie sprawy związane z realizacją praktyk należy kierować na maila : praktyki-fizjoterapia@cm.umk.pl
Zobacz profil w Bazie Wiedzy