ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Marzena Kaźmierczak
adiunkt
Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

e-mail: marzena.kazmierczak@cm.umk.pl
www: https://www.wnoz.cm.umk.pl/katpoloz/
ORCID: 0000-0002-3795-7581

Zainteresowania:
1. Położnictwo i perinatologia
2. Psychologia w położnictwie
3. Neonatologia
4. Poradnictwo laktacyjne
5. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowiaTerminy konsultacji:
W związku z pandemią SARS-CoV-2/COVID-19, kontakt z dr Marzeną Kaźmierczak via e-mail

Zobacz profil w Bazie Wiedzy