ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Marta Lewicka
asystent
Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego

e-mail: marta.lewicka@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-6190-1895

Terminy konsultacji:
Wszelkie zapytania proszę kierować drogą mailową lub za pośrednictwem platformy Teams.

marta.lewicka@o365.cm.umk.pl

Zobacz profil w Bazie Wiedzy