ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Elżbieta Włodarczyk
adiunkt
Katedra Geriatrii

e-mail: ewlodar@cm.umk.pl
ORCID: 6125-2412-5274-060X

Terminy konsultacji:
poniedziałek 12.00 - 14.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy