ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr hab. Piotr Jarzemski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Urologii

e-mail: piotr.jarzemski@cm.umk.pl
www: http://www.biziel.pl
ORCID: 0000-0002-9451-7320

Zainteresowania:
Urologia

Zobacz profil w Bazie Wiedzy