ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

lek. Piotr Sikorski
asystent
Katedra Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania

e-mail: p.sikorski@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-0245-102X

Zobacz profil w Bazie Wiedzy