ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Anita Kazdepka-Ziemińska
adiunkt
Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

e-mail: anita.kazdepka@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-0208-8272

Zobacz profil w Bazie Wiedzy