ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. Krzysztof Roszkowski
profesor
Katedra Onkologii

e-mail: roszkowskik@cm.umk.pl
www: https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Roszkowski
ORCID: 0000-0001-8722-1807

Zobacz profil w Bazie Wiedzy