ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Anna Grabowska-Gaweł
adiunkt
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego

e-mail: anna.gawel@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-3175-8909

Terminy konsultacji:
Konsultacje odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą elektroniczną. Prośby o spotkanie proszę kierować na anna.gawel@cm.umk.pl

Zobacz profil w Bazie Wiedzy