ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr hab. Bogdan Małkowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Diagnostyki Obrazowej

tel.: +48 52 374 34 28
e-mail: malkowskib@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-1421-4694

Zobacz profil w Bazie Wiedzy