ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Monika Biercewicz
adiunkt
Katedra Geriatrii

tel.: +48 52 585 4904
e-mail: kamamb@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-4842-7356

Terminy konsultacji:
17.05.2022 g.9.30-11.00 Kl.Geriatrii SU nr 1
23.05.2022 g.9.30-11.00 Kl. Geriatrii SU nr 1
1.06.2022 g.9.30-11.00 KL. Geriatrii SU nr 1
9.06.2022 g. 9.30-11.00 Kl. Geriatrii SU nr 1
15.06.2022 g. 9.00-11.00 Kl. Geriatrii SU nr 1
20.06.2022 g.9.00-10.30 Kl. Geriatrii SU nr 1
1.09.2022 g.9.00-12.00 Kl. Geriatrii SU nr 1
7.09.2022 g. 10.00-12.00 Kl.Geriatrii SU nr 1
15.09.2022 g. 9.30-11.00 Kl. Geriatrii SU nr 1
22.09.2022 g.9.30-12.00 Kl. Geriatrii SU nr 1
30.09.2022 g.9.30-11.00 Kl. Geriatrii SU nr 1
10.10.2022 g. 10.00-11.30 Kl. Geriatrii SU nr 1
12.10.2022 g.10.00-11.30 Kl. geriatrii SU nr 1
19.10.2022 g.9.00-10.30 Kl.Geriatrii SU nr
24.10.2022 g.9.00-10.30 Kl.Geriatrii SU nr 1
3.11.2022 g. 10.00-11.30 Kl. Geriatrii SU nr 1
9.11.2022 g. 10.00-11.30 Kl.Geriatrii SU nr 1
16.11.2022 g.10.00-11.30 Kl.Geriatrii SU nr 1
22.11.2022 g.10.00-11.30 Kl.Geriatrii SU nr 1
1.12.2022 g. 10.00-11.30 Kl.Geriatrii SU nr 1
7.12.2022 g.11.00-12.30 Kl. Geriatrii SU nr 1

Zobacz profil w Bazie Wiedzy