ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

mgr Katarzyna Butna
asystent
Katedra Opieki Paliatywnej

e-mail: katarzyna.butna@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-9426-5744

Zobacz profil w Bazie Wiedzy