ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Grzegorz Srokowski
adiunkt
Katedra Fizjoterapii

tel.: +48 52 585 3464
e-mail: srokowski@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-3288-3501

Zainteresowania:
Jestem fizjoterapeutą z pasją, specjalizującym się w terapii funkcjonalnej i strukturalnej. Poprzez ciągłą naukę i praktykę szukam nowych rozwiązań w terapii, które są bezpieczne i efektywne. Nie zgadzam się na szablonowe podejście do wykonywanej profesji. Mam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi w wieku szkolnym, którzy doświadczyli dysfunkcji narządu ruchu spowodowanych przez kontuzje, urazy, uszkodzenia i choroby, w tym układu nerwowego i sercowo – naczyniowego.

Terminy konsultacji:
Wtorek 10 - 12


Zobacz profil w Bazie Wiedzy