ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr hab. Milena Świtońska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Neurochirurgii i Neurologii

tel.: 52 365 57 67
e-mail: m.switonska@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-9504-7845

Zainteresowania:
Anatomia funkcjonalna mózgowia
Zaburzenia integracji sensorycznej i możliwości terapeutyczne
Neurosonologia w udarze mózgu. Profilaktyka udaru mózgu. Biomarkery w udarze mózgu.
Leczenie spastyczności poudarowej toksyną botulinową pod kontrolą USG.
Dystonie i ich leczenie.Zobacz profil w Bazie Wiedzy