ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

mgr Marta Janowska-Zientara
asystent
Katedra Medycyny Ratunkowej

e-mail: marta.janowska@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-2023-8772

Zobacz profil w Bazie Wiedzy