ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Elżbieta Kozłowska
asystent
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego

e-mail: e.kozlowska@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-9099-0543

Terminy konsultacji:
dyżur: środa godz. 15.00-16.00, pok. 58
ul. Łukasiewicza 1
85-821 Bydgoszcz
II piętro, p. 58 tel. 52 585-58-21
e-mail: e.kozlowska@cm.umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy