ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Katarzyna Cierzniakowska
adiunkt
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego

tel.: +48 52 585 5821
e-mail: katarzyna.cierzniakowska@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-4657-8321

Terminy konsultacji:
dyżur: środa godz. 15.30-17.30, pok. 58
ul. Łukasiewicza 1
85-821 Bydgoszcz
II piętro, p. 58
tel. 52 585-58-21
e-mail: katarzyna.cierzniakowska@cm.umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy