ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. Grzegorz Grześk
profesor
Katedra Kardiologii i Farmakologii Klinicznej

tel.: +48 52 585 3586
fax: +48 52 585 3584
e-mail: g.grzesk@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-6669-5931

Zobacz profil w Bazie Wiedzy