ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

lek. Małgorzata Węgierska
asystent
Katedra Reumatologii Układowych Chorób Tkanki Łącznej

e-mail: malgorzata.wegierska@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-7872-4143

Terminy konsultacji:
środy 13:00 - 14:00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy