ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Agnieszka Królikowska
adiunkt
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego

e-mail: agnieszka.k.75@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-0175-6198

Zainteresowania:
Jakość życia, pacjent neurologiczny, neurochirurgiczny

Terminy konsultacji:
Poniedziałek, godzina 12.30 - 14.30 Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego ul. Łukasiewicza 1, Bydgoszcz, pokój 61

Zobacz profil w Bazie Wiedzy