ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

mgr Łukasz Czapiewski
asystent
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego

e-mail: lukasz.czapiewski@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-0866-2450

Terminy konsultacji:
Dyżur dydaktyczy: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy, Klinika Aenestezjologii i Intensywnej Terapii. poniedziałek godz 18-18:30. telefon kontaktowy: 721-289-936

Zobacz profil w Bazie Wiedzy