Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

HARMONOGRAMY ZJAZDÓW

strona w trakcie aktualizacji


ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT, cz. I – VII edycja

ZJAZD I 10/11.02.2018 (69 KB)
ZJAZD II 24/25.02.2018 (38 KB)
ZJAZD III 10.03.2018 (58 KB)


WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE – VI edycja

ZJAZD I 03/04.02.2018 (38 KB)
ZJAZD II 17/18.02.2018 (40 KB)
ZJAZD III 03/04.03.2018 (42 KB)
ZJAZD IV 17/18.03.2018 (38 KB)


WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE – V edycja

ZJAZD I 08/09.12.2017 (38 KB)
ZJAZD II 13/14.01.2018 (40 KB)
ZJAZD III 27/28.01.2018 (42 KB)
ZJAZD IV 10/11.02.2018 (38 KB)


WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE – WARSZAWA

KURS WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH (42 KB)


WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE – KALISZ

KURS WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH (42 KB)
ZJAZD I (40 KB)
ZJAZD II (40 KB)
ZJAZD III (40 KB)
ZJAZD IV (40 KB)


WOJEWÓDZTWO PODLASKIE – BIAŁYSTOK

KURSY (43 KB)
KURS WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – I edycja (47 KB)
KURS WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – II edycja (47 KB)
KURS WYKONANIE BADANIA SPIROMETRYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK (44 KB)


WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE – ELBLĄG

KURS WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH (41 KB)
HARMONOGRAM KURSU (45 KB)
KURS ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT, cz. I DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH (41 KB)
HARMONOGRAM KURSU (43 KB)


Kurs specjalistyczny: ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT dla pielęgniarek/pielęgniarzy, położnych – I edycja


Kurs specjalistyczny: ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT dla pielęgniarek i położnych – II edycja


Kurs specjalistyczny: ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT, cz. I – III edycja


ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT, cz. I – IV edycja


ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT, cz. I – V edycja


ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT, cz. II – I edycja


ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT, cz. I – VI edycja


WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO dla pielęgniarek i położnych – II edycja


Kurs specjalistyczny: WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE – I edycja


Kurs specjalistyczny: WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE – II edycja


Kurs specjalistyczny: WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE – III edycja


Kurs specjalistyczny: WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE – IV edycja


Kurs specjalistyczny: WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO dla pielęgniarek/pielęgniarzy, położnych – I edycja