Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

HARMONOGRAMY ZJAZDÓW

Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek/pielęgniarzy, położnych – I edycja


Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych – II edycja


Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept, część I – III edycja


ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT, CZ. I – IV EDYCJA


ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT, CZ. I – V EDYCJA


ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT, CZ. II – I edycja


ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT, CZ. I – VI EDYCJA


WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – II EDYCJA


KURS SPECJALISTYCZNY WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE – I EDYCJA


KURS SPECJALISTYCZNY WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE – II EDYCJA


KURS SPECJALISTYCZNY WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE – III EDYCJA


KURS SPECJALISTYCZNY WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE – IV EDYCJA


Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek/pielęgniarzy, położnych – I edycja