Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Wydziałowe Komisje ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Wydziałowa Komisja Oceniająca – skład osobowy >> (244 KB)

Komisja Oceniająca Dyscypliny Nauki o Zdrowiu – skład osobowy >> (235 KB)

Zarządzenie nr 266 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie kryteriów, trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (305 KB)

Zarządzenie nr 1 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia formularza oceny nauczyciela akademickiego Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK (117 KB)